Jaunumi


Skaļās lasīšanas sacensības

Ne katrs uzdrošinās lasīt skaļi priekšā citiem. Vēl lielāka drosme vajadzīga, ja lasījumu klausās un vērtē. Drosme un uzdrīkstēšanās piemīt  Kapsēdes pamatskolas 5. klases skolniecei  Laurai Jašmontei.


Vecāku diena 2018

Ceturtdien, 12. aprīlī


Karjeras dienas Kapsēdes pamatskolā

29.martā Kapsēdes pamatskolā notika karjeras izglītības nodarbība pēc Brajena Meina izstrādātās metodes “ Mērķu plānošana”. Karjeras nodarbība notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Jaunākās galerijas


Karjeras dienas Kapsēdes pamatskolā

Kapsēdes pavasaris 2018

Mana drošība