Vēsture

Bērni gan dod skolotājiem daudz darba un rūpju, bet viņi arī ir pastāvīgs prieka avots. Savos skolēnos skolotāji dzīvo otru mūžu, redz noteiktu mērķi savai dzīvei.
Arī skolēniem, vērojot skolotāju darbu, rodas savs priekšstats par mums.

Mūsu skola ir liela kā kuģis
Mūsu skolotāji ir mīļi kā saulītes
Te mēs lasām un rēķinām
Te mēs cītīgi mācāmies un vērojam skolotājus.

(Kapsēdes pamatskolas skolēni)

 • 1982. gada 20.decembris

  Medzes pagastā tika likts jaunās skolas pamatakmens, bet jau pirms tam, bērnu vecāki piedalījās talkās – būvlaukuma sagatavošanā.
  Pēc pamatakmens ielikšanas darbs ritēja ļoti raiti, netika zaudēta neviena darba stunda, strādnieki strādāja divās maiņās. Jaunai skolai tapa stāvs pēc stāva.

 • 1983. gada 1. Septembris

  Skaists un liels ir cilvēka mūžs, ja tas pavadīts darbā un ja darbs bijis radošs, kur pats darbonis audzis līdz ar viņu.
  Pateicoties skolas direktora Alfrēda Dobeļa organizatora talantam, neatlaidības un mīlestības garam, varēja svinēt jaunās skolas atvēršanas svētkus. Jaunās skolas telpas plašas un gaišas, liela sporta un aktu zāle, specializēti mācību kabineti, zinātkāri skolēni un strādāt griboši skolotāji.
  No jaunās skolas atvēršanas svētkiem, skola glabā ar atmiņu stāstiem bagāto „Ābeci”.

 • 1989. gada ziema

  Skolu pāršalc sēru vēsts – mūžībā aizgājis skolas direktors Alfrēds Dobelis.

 • 1989. – 2000. gads

  Turpināt Alfrēda Dobeļa aizsākto darbu uzņēmās Kapsēdes pamatskolas skolotājs Uldis Vērsis.
  Darbs - tas nav ne rotaļa un ne izprieca; tas ir allaž nopietns un smags, un tikai pilnīga apzināšanās, ka nepieciešams sasniegt noteiktu mērķi dzīvē, liek cilvēkam uzņemties šo grūtumu, kas ir katra patiesa darba neatņemama sastāvdaļa.

 • 2000. – 2012. gads

  Skolas vadības stūri rokās tur direktors Gints Plostnieks.
  Var darīt jebko, galvenais ir attieksme - gribēt izdarīt pēc iespējas labāk, atdot visus savus spēkus tam darbam, ko dari. Nav svarīgi arī tas, ko citi par to saka. Jo vienmēr tikai cilvēks pats sev ir tas lielākais atskaites punkts.

 • 2012. gads

  Skolas direktora pienākumus veic Kaspars Politers.
  Mācīties vajag patstāvīgi. Nepietiek ar to izglītību vien, ko dod skola.

Gadiem ejot, Kapsēdes Pamatskola lepojas ar saviem absolventiem,
starp tiem ir skolotāji, mākslinieki, ārsti, aktieri, dziedātāji, uzņēmumu vadītāji un daudzu citu profesiju pārstāvji.