Īpašie piedāvājumi

  1. 1. 1. - 4. klases skolēniem katru piektdienu iespēja piedalīties LOC peldēšanas nodarbībās trenera vadībā

    Informācija vecākiem / veidlapa


  2. 2. Pagarinātās grupas skolēniem launags

  3. 3. Atmaksāts skolēnu autobuss