Darbinieki

Skolas direktors, pamatizglītības skolotājs

Kaspars Politers

Skolas direktors, pamatizglītības skolotājs

Direktora vietniece , latviešu valodas skolotāja, klases audzinātāja

Skaidrīte Brugevica

Direktora vietniece , latviešu valodas skolotāja, klases audzinātāja

Bioloģijas, dabas zinību, ģeogrāfijas skolotāja, Mazpulku vadītāja

Inese Pumpure

Bioloģijas, dabas zinību, ģeogrāfijas skolotāja, Mazpulku vadītāja

Sekretāre / lietvede

Dzintra Zundovska

Sekretāre / lietvede

Matemātikas, ķīmijas skolotāja

Sandra Ostele

Matemātikas, ķīmijas skolotāja

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre

Aira Zikmane

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, mājturības skolotājs

Ainars Gausmanis

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, mājturības skolotājs

Tehniskais darbinieks

Valda Erode

Tehniskais darbinieks

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Vita Novicka

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Mūzikas skolotāja, klases audzinātāja

Ilze Franko

Mūzikas skolotāja, klases audzinātāja

Sporta skolotāja, klases audzinātāja

Vineta Nelsone

Sporta skolotāja, klases audzinātāja

Sākumskolas, vēstures skolotāja, klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Līga Sīle

Sākumskolas, vēstures skolotāja, klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Sākumskolas, mājturības skolotāja, klases audzinātāja

Inta Kaire

Sākumskolas, mājturības skolotāja, klases audzinātāja

Pirmsskolas skolotāja

Liāna Limora

Pirmsskolas skolotāja

Angļu valodas skolotāja, klases audzinātāja, Eko pulciņa vadītāja

Liene Logina

Angļu valodas skolotāja, klases audzinātāja, Eko pulciņa vadītāja

Sākumskolas skolotāja, klases audzinātāja

Inga Vērse

Sākumskolas skolotāja, klases audzinātāja

Sociālais pedagogs, klases audzinātāja, foto pulciņa vadītāja

Dace Šulce

Sociālais pedagogs, klases audzinātāja, foto pulciņa vadītāja

Sākumskolas, vizuālās mākslas, pagarinātās grupas skolotāja, klases audzinātāja, pulciņa “Skaistums svētkos un tradīcijās” vadītāja.

Iveta Skubiņa

Sākumskolas, vizuālās mākslas, pagarinātās grupas skolotāja, klases audzinātāja, pulciņa “Skaistums svētkos un tradīcijās” vadītāja.

Logopēde

Annija Kozlovska

Logopēde

Psiholoģe

Laima Kārkliņa

Psiholoģe

Krievu valodas skolotāja

Gaļina Turova

Krievu valodas skolotāja

Sociālo zinību skolotāja, klases audzinātāja, speciālais pedagogs, velo pulciņa vadītāja

Madara Hūna

Sociālo zinību skolotāja, klases audzinātāja, speciālais pedagogs, velo pulciņa vadītāja

Mūzikas skolotāja, kora un vokālā ansambļa vadītāja

Andra Bumbiere

Mūzikas skolotāja, kora un vokālā ansambļa vadītāja

Logopēde

Alise Reinfelde

Logopēde

Ielu vingrošanas pulciņa vadītājs

Gvido Šalms

Ielu vingrošanas pulciņa vadītājs