Kalendārs

Aprīlis 2019Pirmdiena (01.04.2019)
-
Otrdiena (02.04.2019)
-
Trešdiena (03.04.2019)
(10:00) Seminārs "Kompetenču pieeja mācību saturā" K.Politers, S.Brugevica Liepājas ģimnāzija
Ceturtdiena (04.04.2019)
(10:00) Seminārs "Kompetenču pieeja mācību saturā" K.Politers, S.Brugevica Liepājas ģimnāzija
(08:45) 9. klases izmēģinājuma eksāmena vēsturē 1. daļa L.Sīle Kapsēdes pmsk.
Piektdiena (05.04.2019)
(09:35) 9. klases izmēģinājuma eksāmena vēsturē 2. daļa L.Sīle Kapsēdes pmsk.
Skaļās lasīšanas sacensības A.Zikmane Liepāja
Sestdiena (06.04.2019)
-
Svētdiena (07.04.2019)
-
Pirmdiena (08.04.2019)
(09:35) 9. klases izmēģinājuma eksāmena matemātikā K.Politers Kapsēdes pmsk.
Jelgavas novada rīkotās reģionālās angļu valodas olimpiādes 5. – 8. klasei neklātienes kārta L.Logina Kapsēdes pmsk.
Individuālās pārrunas ar 5. klases vecākiem M.Hūna Kapsēdes pmsk.
Otrdiena (09.04.2019)
Individuālās pārrunas ar 5. klases vecākiem M.Hūna Kapsēdes pmsk.
Trešdiena (10.04.2019)
Individuālās pārrunas ar 5. klases vecākiem M.Hūna Kapsēdes pmsk.
(11:30) 1. un 2. klases bibliotēkas nodarbības I.Skubiņa, L.Sīle Liepāja
(17:30) 4. klases vecāku sapulce I.Kaire Kapsēdes pmsk.
Ceturtdiena (11.04.2019)
Individuālās pārrunas ar 5. klases vecākiem M.Hūna Kapsēdes pmsk.
Piektdiena (12.04.2019)
Individuālās pārrunas ar 5. klases vecākiem M.Hūna Kapsēdes pmsk.
(16:00) 5. klases vakars M.Hūna Kapsēdes pmsk.
Sestdiena (13.04.2019)
Individuālās pārrunas ar 5. klases vecākiem M.Hūna Kapsēdes pmsk.
Svētdiena (14.04.2019)
-
Pirmdiena (15.04.2019)
-
Otrdiena (16.04.2019)
(14:00) Erudīcijas konkurss “Pieklājības ABC” K.Politers Kapsēdes pmsk.
Trešdiena (17.04.2019)
(17:30) Pirmsskolas vecāku sapulce L.Limora Kapsēdes pmsk.
Ceturtdiena (18.04.2019)
(13:00) Pirmsskolas,1.- 4. klases mīklu un rotaļu pēcpusdiena Klašu audzinātāji, A.Bumbiere Kapsēdes pmsk.
Piektdiena (19.04.2019)
Lielā piektdiena
Sestdiena (20.04.2019)
-
Svētdiena (21.04.2019)
Lieldienas
Pirmdiena (22.04.2019)
2.Lieldienas
Otrdiena (23.04.2019)
Angļu valodas diena – Runā kā Šekspīrs L.Logina Kapsēdes pmsk.
Trešdiena (24.04.2019)
-
Ceturtdiena (25.04.2019)
(09:00) 3. klases Medzes pagasta bibliotēkas apmeklējums, dzejniekam Vikam - 80 I.Vērse Medzes pagasta bibliotēka
(11:15) 2. klases Medzes pagasta bibliotēkas apmeklējums, dzejniekam Vikam - 80 I.Skubiņa Medzes pagasta bibliotēka
Piektdiena (26.04.2019)
Burtošanas konkurss angļu valodā “Spelling Bee” L.Logina Rīga
Sestdiena (27.04.2019)
-
Svētdiena (28.04.2019)
-
Pirmdiena (29.04.2019)
(18:00) 6. klases vecāku sapulce V.Nelsone Kapsēdes pmsk.
Otrdiena (30.04.2019)
-