Kalendārs

Oktobris 2018Pirmdiena (01.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Otrdiena (02.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Trešdiena (03.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Ceturtdiena (04.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
(18:00) 9. klases vecāku sapulce S. Brugevica Kapsēdes pmsk.
Piektdiena (05.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
(10:25) Skolotāju dienas aktivitātes D.Šulce, S.Brugevica Kapsēdes pmsk.
Sestdiena (06.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Svētdiena (07.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Pirmdiena (08.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Karjeras nedēļa S. Brugevica Kapsēdes pmsk.
(09:20) 3.,4. klase viesojas Liepājas Amatnieku mājā I.Vērse, I.Kaire Kapsēdes pmsk.
Otrdiena (09.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Karjeras nedēļa S. Brugevica Kapsēdes pmsk.
(09:20) 1.,2. klase viesojas Liepājas Amatnieku mājā L.Sīle, I.Skubiņa Liepāja
Radošās darbnīcas “Draiskais rudens” L.Limora Kapsēdes pmsk.
Trešdiena (10.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Karjeras nedēļa S. Brugevica Kapsēdes pmsk.
(17:30) 3.klases vecāku sapulce I.Vērse Kapsēdes pmsk.
Ceturtdiena (11.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Karjeras nedēļa S. Brugevica Kapsēdes pmsk.
(17:30) 5. klases vecāku sapulce M.Hūna Kapsēdes pmsk.
Piektdiena (12.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Karjeras nedēļa S. Brugevica Kapsēdes pmsk.
7. klases izbrauciens uz Liepājas jūru L.Logina Kapsēdes pmsk.
8.,9. klases aktivitātes projekta “Skolas soma” ietvaros S.Brugevica, D.Šulce Salaspils
Labāko sportistu hokeja apmeklējums V.Nelsone Rīga
Sestdiena (13.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Svētdiena (14.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Pirmdiena (15.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Labo darbu nedēļa S.Brugevica, Klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
(10:00) Projekta “Skolas soma” ietvaros 3.,4. kl. muzejnodarbība ‘’Vizuālā māksla” I.Kaire, I.Vērse Liepāja
Otrdiena (16.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Labo darbu nedēļa S.Brugevica, Klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
(11:30) Projekta “Skolas soma” ietvaros 1.,2. kl. muzejnodarbība ‘’Vizuālā māksla” L.Sīle, I.Skubiņa Liepāja
Trešdiena (17.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Labo darbu nedēļa S.Brugevica, Klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Eko skola “Pasaules lielākā mācību stundas īstenošana” L.Logina Kapsēdes pmsk.
(17:30) 2. klases vecāku sapulce I.Skubiņa Kapsēdes pmsk.
(17:30) 4. klases vecāku sapulce I.Kaire Kapsēdes pmsk.
Ceturtdiena (18.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Labo darbu nedēļa S.Brugevica, Klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
(10:00) Projekta “Skolas soma” ietvaros Mobilais planetārijs S.Brugevica, Klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Piektdiena (19.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Labo darbu nedēļa S.Brugevica, Klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Sestdiena (20.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Labo darbu nedēļa S.Brugevica, Klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Svētdiena (21.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Labo darbu nedēļa S.Brugevica, Klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Pirmdiena (22.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Skolēnu brīvlaiks K.Politers Kapsēdes pmsk.
MK sanāksmes S.Brugevica Kapsēdes pmsk.
Otrdiena (23.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Skolēnu brīvlaiks K.Politers Kapsēdes pmsk.
MK sanāksmes S.Brugevica Kapsēdes pmsk.
Mīklu pēcpusdiena pirmsskolā L.Limora Kapsēdes pmsk.
Trešdiena (24.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Skolēnu brīvlaiks K.Politers Kapsēdes pmsk.
MK sanāksmes S.Brugevica Kapsēdes pmsk.
Ceturtdiena (25.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Skolēnu brīvlaiks K.Politers Kapsēdes pmsk.
MK sanāksmes S.Brugevica Kapsēdes pmsk.
Piektdiena (26.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Skolēnu brīvlaiks K.Politers Kapsēdes pmsk.
MK sanāksmes S.Brugevica Kapsēdes pmsk.
(10:00) Latvijas Mazpulku Kurzemes novada forums I.Pumpure Ventspils
Sestdiena (27.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Svētdiena (28.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Pirmdiena (29.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Otrdiena (30.10.2018)
Skolas kalendāra veidošana I.Skubiņa, A.Zikmane, S.Brugevica, Sākumskolas klašu audzinātāji Kapsēdes pmsk.
Trešdiena (31.10.2018)
Eko skolas rīcības diena, “Nē, vienreiz lietojamai plastmasai” L.Logina Kapsēdes pmsk.