Skolēnu radošo darbu izstāde

13.06.2019
Māris Gulbis