Projektu darba noslēguma prezentācijas

Projektu darbu katra klase izstrādāja par tēmu "Pārtika". Skolēni strādāja klasēs, devās mācību ekskursijās, pēc tam veidoja prezentācijas.
19.03.2018
Māris Gulbis