Materiālu otrā dzīve

1.klasi kopā ar klases audzinātāju L.Sīli iedvesmoja ekoskolas ideja par otrās dzīves sniegšanu jau izmatotiem materiāliem. Dabaszinību stundā mācoties par materiālu daudzveidību un to pielietojamību skolēni radīja dažādus interesantus un praktiski pielietojamus priekšmetus no otrreiz lietojamiem izejmateriāliem. (Ekoskolas skolotāja Liene Logina)
28.01.2019
Māris Gulbis