Izglītojošas nodarbības

Grobiņas novada Domes un ESF projekta “Grobiņas novada vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse” ietvaros 6. un 7. decembrī notika izglītojošas nodarbības. 1.-5. klasei nodarbības par jauno tehnoloģiju lietošanu un riskiem, 6.,7. klasei par smēķēšanas kaitīgumu un tās nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību, 8.,9. klasei par alkohola un narkotisko vielu kaitīgumu un to nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību.
11.12.2018
Māris Gulbis