Grobiņas novada Domes un ESF projekta “Grobiņas novada vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse” organizētā nodarbība Drosme draudzēties.

14.11.2018
Māris Gulbis