2019. gada 31. maijā pēdējo reizi ar skolas nosaukumu Kapsēdes pamatskola tika apbalvoti Zelta un Sudrabu liecību ieguvēji

Tika izsniegti Atzinības un Pateicības raksti skolēniem par atbildīgu un aktīvu mācību un ārpusstundu darbu. Paldies par sadarbību skolēniem, skolas darbiniekiem un vecākiem.
10.06.2019
Māris Gulbis