Pagarinātās dienas grupas

Apstiprināts ar direktora rīkojumu Nr.90 no 03.09.2018.

 
 

KAPSĒDES PAMATSKOLAS PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPAS AUDZINĀTĀJU DARBA GRAFIKS
2018./2019. MĀCĪBU GADAM

 

PIRMDIENA I. Skubiņa 13.00 - 16.00 241. kab.
OTRDIENA I. Skubiņa 13.00 - 16.00 241. kab.
TREŠDIENA I. Skubiņa 13.00 - 16.00 241. kab.
CETURTDIENA I. Skubiņa 13.00 - 16.00 241. kab.
PIEKTDIENA I. Sīle 13.00 - 15.45 236. kab.