Pagarinātās dienas grupas

Apstiprināts ar direktora rīkojumu Nr.98 no 01.09.2017.

 
 

KAPSĒDES PAMATSKOLAS PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPAS AUDZINĀTĀJU DARBA GRAFIKS
2017./2018. MĀCĪBU GADAM

 

PIRMDIENA V. Nelsone  13.00 - 16.00 123. kab.
D. Šulce   14.00 - 16.00  Sporta zāle 
OTRDIENA D. Šulce 13.00 - 16.00 123. kab.
M. Hūna 14.00 - 16.00 Sporta zāle 
TREŠDIENA M. Hūna 13.00 - 16.00 123. kab.
G. Šalms  14.00 - 16.00  Sporta zāle
CETURTDIENA D. Šulce 13.00 - 16.00 123. kab.
V. Nelsone 14.00 - 16.00 Sporta zāle 
PIEKTDIENA M. Hūna 13.00 - 15.45 123. kab.
V. Nelsone 14.00 - 15.45 Sporta zāle