Brugevica Skaidrīte

9. klase

Latviešu valoda, literatūra

Trešdiena: 8.10 - 8.34

363. kabinets


1., 2., 3. klase

Kristīgā mācība

Trešdiena: 8.10 - 8.34

363. kabinets