Sīle Līga

1. klase

Latviešu valoda, mājturība, dabaszinības, matemātika, ētika.

Pirmdiena: 8.00 - 8.40
Otrdiena: 13.15 - 13.35


236. kabinets

 

6.-9. klase

Latvijas un pasaules vēsture.

Otrdiena: 8.00 - 8.35


241. kabinets