Kaire Inta

4. klase

Latviešu valoda, sociālās zinības, mājturība, dabaszinības, vizuālā māksla, matemātika, ētika.

Pirmdiena: 14.50 - 15.25

Ceturtdiena: 14.50 - 15.25

245. kabinets

 

5.-9. klase

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm.

Trešdiena: 14.50 - 16.00

245. kabinets