Vērse Inga

3. klase

Latviešu valoda, sociālās zinības, mājturība, dabaszinības, vizuālā māksla, matemātika, ētika.

Otrdiena: 13.10 - 14.15

233. kabinets