Sporta deju dejotāji savu sacensību sezonu noslēguši

Ar sacensībām “Ērgļu vizbulīte” savu sacensību sezonu noslēguši Kapsēdes pamatskolas sporta deju dejotāji. Ļoti ātri ir paskrējis gads, kura laikā dejotāji startējuši 7 sacensībās dažādās Latvijas vietās: Liepājā, Madonā, Cēsīs, Jaunlutriņos, Vilcē un Ērgļos.
Aktīvākie bijuši 1. un 3. klases dejotāji, kuriem pavasara pusē piebiedrojās arī sešgadīgie pirmsskolnieki. Visi kopā esam priecājušies par uzvarām un skumuši par neveiksmēm sacensībās, centušies cits citu atbalstīt un uzmundrināt deju stundās, kad bija grūti un kaut kas neizdevās. Visu šo laiku esam jutuši atbalstu no vecākiem, kuri nenogurstoši mūs pucēja, frizēja, uzmundrināja un pavadīja braucienos uz sacensībām. Paldies viņiem! Mēs centāmies savus vecākus iepriecināt ar savu dejotprasmi un labiem rezultātiem sacensībās. Un te arī mūsu rezultāti:
 
Sacensības Dejotāju pāris Rezultāti
Dzintarlāsīte-2019 Mārcis Zikmanis- Kate Petere 1. vieta
Mārcis Zikmanis- Emīlija Mišinska 1. vieta
Zvaigznītes- 2019 Kārlis Šmits- Zane Pūstniece 3. vieta
Adrians Valdmanis- Zane Pūstniece 3. vieta
Mārcis Zikmanis- Kate Petere 3. vieta
Mārcis Zikmanis- Emīlija Mišinska 1. vieta
Dominiks Vecbaštiks- Evelīna Mateusa 3. vieta
Adrians Grigorjevs- Karolīna Šenbruna 3. vieta
Madonas valsis- 2019 Adrians Grigorjevs- Karolīna Šenbruna 4. vieta
Dominiks Vecbaštiks- Evelīna Mateusa 5. vieta
Reveranss- 2019 Adrians Grigorjevs- Karolīna Šenbruna 1. vieta
Dominiks Vecbaštiks- Evelīna Mateusa 1. vieta
Jaunlutriņi- 2019 Kārlis Geste- Milisa Babina 1. vieta
Kārlis Geste- Paula Purne 3. vieta
Jānis Lapuķis- Helēna Hanna Kātiņa 3. vieta
Jānis Lapuķis- Elza Kūlaine 3. vieta
Ralfs Poriņš- Marta Smilgaine 3. vieta
Ralfs Poriņš- Amēlija Tālute 3. vieta
Mārcis Zikmanis- Kate Petere 2. vieta
Mārcis Zikmanis- Emīlija Mišinska 2. vieta
Kārlis Šmits- Zane Pūstniece 3. vieta
Jēkabs Kuncītis- Zane Valdmane 3. vieta
Adrians Grigorjevs- Karolīna Šenbruna 1. vieta
Dominiks Vecbaštiks- Evelīna Mateusa 2. vieta
Kristofers Vilhelms Avotiņš- Emīlija Marta Skubiņa 3. vieta
Vilces pavasaris- 2019 Kārlis Geste- Milisa Babina 2. vieta
Kārlis Geste- Paula Purne 2. vieta
Jānis Lapuķis- Paula Purne 2. vieta
Emīls Rūja- Lāms- Helēna Hanna Kātiņa 1. vieta
Daniels Rūja- Lāms- Amēlija Tālute 1. vieta
Kārlis Šmits- Zane Pūstniece 3. vieta
Adrians Valdmanis- Zane Pūstniece 2. vieta
Mārcis Zikmanis- Emīlija Mišinska 2. vieta
Adrians Grigorjevs- Karolīna Šenbruna 2. vieta
Dominiks Vecbaštiks- Evelīna Mateusa 3. vieta
Dominiks Vecbaštiks- Zane Valdmane 2 vieta
Ērgļu vizbulīte- 2019 Adrians Grigorjevs- Karolīna Šenbruna 3. vieta
Dominiks Vecbaštiks- Evelīna Mateusa 3. vieta
 
Ar mākoņu grāmatu kabatā
Un mirdzošu zvaigzni pierē
Nāk rūķis no senas pasakas
Un sāk man nākotni zīlēt.
Es saku – klau, draudziņ, vai zini ar,
Ka negribu šodien, lai saki
Par to, kāda deja būs jādejo man
Un kāda būs melodija.
Tad zudīs burvība, atklāsmes prieks
Par mirkļa dāvāto deju,
Tādēļ labāk pa vecam lai paliek viss –
Un laimīga tālāk es eju…

( Sarmīte Zviedre )
 
Skolotāja Vineta Gulbe

 

06.05.2019
Māris Gulbis