Skolotāju diena!

5.oktobris  – Skolotāju diena. Katru gadu cilvēki šajā dienā tiek aicināti apsveikt savus skolotājus, lai pateiktos viņiem par ieguldīto darbu katra individuālajā un visas sabiedrības attīstībā. Aicinām skolā veidot “radošo dāvanu” izstādi.

Ko es dāvinātu savam skolotājam?

Dāvana var būt fotogrāfija, apsveikuma kartiņa, zīmējums, radošais darbs, utt. Dāvanas gatavot līdz 30. 09. , konsultējoties ar klašu audzinātājiem un vecākiem.

Izstādi veidosim no 30.09.,pirmā  stāva foajē no 28.09. – 6.10. – darbosies apsveikumu pasts. 30.09. – jauno skolotāju lomā iejutīsies 8. Klase.

Jaukus svētkus!!!


10.10.2016
Māris Gulbis