Skolēnu radošo darbu izstāde

Mācību gada beigās varam palepoties ar skolēnu radošajiem darbiem, kas tapuši mājturības un tehnoloģiju stundās.
Izstādē izvietojām gan puišu, gan meiteņu radošos darbus. Katrā klašu grupā varam lepoties ar skolniekiem, kas mājturības un tehnoloģiju stundās apgūtās pamatprasmes radoši pielieto izstrādājot savu darbu.
Darbu tapšanā grūtums mijas ar gandarījumu par paveikto. Skolēnam jābūt mērķtiecīgam, pacietīgam, precīzam, radošam. Ne vienmēr tas izdodas. Gribas izdarīt ātri, bet tad darbs ir paviršs. Reizēm gadās kļūdīties, tad nākas darbu sākt no jauna. Beigās darba rezultāts priecē gan pašu, gan vecākus, gan skolotājus!


Paldies par atbalstu arī vecākiem!

Kapsēdes pamatskolas mājturības un tehnoloģiju skolotāji: Inta Kaire un Ainars Gausmanis
 

13.06.2019
Māris Gulbis