Skolas līnija

Jau daudzus gadus Kapsēdes pamatskolā 1- 2 reizes mēnesī notiek Skolas līnija, kurā informējam par aktualitātēm, izsakām Pateicības un Atzinības par sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā.
Katra mēneša sākumā apkopojam individuālos un klases mācību reitingus pēc e-klases žurnāla.  
Straujiem soļiem tuvojas skolas jubileja, notiek dažādi pasākumi. Šajā reizē apbalvojām par sasniegumiem orientēšanās sacensībās "Izskrien Kapsēdes pamatskolas - 35".

07.03.2018
Māris Gulbis