Skatuves runas konkurss

25. janvārī Kapsēdes pamatskolā notika Skatuves runas konkurss.

Konkursa uzdevumi:

1. Izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku. 

2. Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.

3. Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas.

4. Attīstīt koncentrēšanās spējas, emocionalitāti veidot iztēli un prasmi noturēt auditorijas interesi.

5. Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

Skatuves runas vērtēšanas kritēriji : 

  • domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums), 
  • spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast),
  • kontakts ar klausītāju (kam runā), 
  • skaidra dikcija un artikulācija, 
  • repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte).

Grobiņas novada skatuves runas konkurss notiks 2019.gada 15. februārī plkst.13.00.

Kapsēdes pamatskolu konkursā pārstāvēs Kristers Kristofers Krētainis, Emīlija Marta Skubiņa, Zane Valdmane, Laura Jašmonte, Daniels Ģirts Vilemsons, Mišela Gerasimova, Agnese Dukatane, Daniels Brugevics, Luīze Guca.

Lai mums veicas!


07.02.2019
Māris Gulbis