Pirmsskolas mācību gada noslēguma pasākums „Jura staļļos” Grobiņā.

Atkal ir pagājis viens ražīgs rudens, balta ziema un plaukstošs pavasaris, aiz muguras viens gads, kas pavadīts pirmsskolā. Noslēdzies viens ļoti nozīmīgs posms- pirmsskolas posms, un 23 mazi zēni un meitenes dodas baudīt vasaras priekus un smelties spēkus jaunam cēlienam- 1.klasei.
Rotaļnodarbībās ne tikai ceļojām burtu un skaitļu pasaulē, bet arī bērnos radījām izpratni par to, ka apkārtējo pasauli var iepazīt vērojot, klausoties un jautājot, kopā praktiski darbojoties, izzinot, eksperimentējot, apgūstam tēmas par cilvēka un dabas vidi, augiem, dzīvniekiem, gadalaikiem.
Šogad, pateicoties skolotājai Vinetai Gulbei, bērni aktīvi piedalījušies sporta deju pulciņā un piedalījušies sacensībās, gūstot lieliskus rezultātus. Angļu valodas zināšanas paplašināja skolotāja Liene Logina. Veiklību un lokanību attīstījām kopā ar sporta skolotāju Vinetu Nelsoni. Projekta ietvaros bērni apmeklēja fizioterapijas nodarbības ar treneri Elzu Kanderi- Salmiņu. Apmeklējām arī Medzes kultūras namā ritmikas pulciņu ar tautas deju elementiem, kuru vadīja skolotājas Ginta Kampare un Elga Jonase.
Kā tradīcija, katru gadu maija pirmspēdējā nedēļā, trešdienā satikties kopā - bērniem, vecākiem un skolotājām - Grobiņas novada „Jura staļļos”, lai vēl reizi visi kopā atvadītos no pirmsskolas un sveicinātu saulaino, jauko vasaru.
Ābeļu un kastaņu ziedu apbiruši, visi kopā un ļoti priecīgi jājām zirga Pētera mugurā, vizinājāmies ratos, ko vilka ķēvītes Anna un Līza, pārbaudījām savu drosmi un veiklību gaisa trasē un piknikojām.
Gads ir bijis radošs un darbīgs. Kā skudriņām pūznī ir savi noteikumi, kārtība un uzdevumi, tā arī bērni pildīja uzticētos uzdevumus, lai tad, kad būs lieli, dzīvē katram būtu pa spēkam izpildīt savus lielos uzdevumus.
Lai mums jauka, saulaina un piedzīvojumiem bagāta šī vasara!
Pirmsskolas skolotājas Gunda Laursone, Liāna Limora, auklīte Vita Novicka

10.06.2018
Māris Gulbis