Patriotisma mēnesis Kapsēdes pamatskolā

Kad aiz loga pūš skarbi un brāzmaini novembra vēji, mūsu sirdis silda domas par Latviju. Pie skolēnu apģērba uzzied sarkanbaltsarkanas puķes, bērnu dziesmas, radošos darbus caurvij patriotisma stīgas.
Kapsēdes pamatskolas skolēni cītīgi gatavojās un iesaistījās Latvijai nozīmīgajos svētkos.

No otram līdz septītam novembrim 5. – 9. klašu skolēni veidoja plakātu “Mana Latvija”. Plakātos atspoguļojām informāciju, ko atradām vēstures skolotājas iedotajos preses izdevumos.

11. novembrī visi pulcējāmies pie skolas, ar labām domām un vēlējumiem iededzām svecītes Latvijas kontūrā. Svecīšu un ugunskura liesmiņu ieskauti, klausījāmies patriotiskas dziesmas.

Pirms došanās Lāpu gājienā, mūs uzrunāja skolas direktors, pastāstot par 11.novembra nozīmi mūsu tautas vēsturē.

Lāpu gājiens noslēdzās Mātras metodistu baznīcā, kur mūs cienāja ar tēju un cepumies. Svētku dievkalpojumā skolēnus uzrunāja mācītājs Mārtiņš Urdze, ar emocionālām dziesmām iepriecināja Toms Bokums. Mīļš paldies Mātras metodistu baznīcai un Medzes kultūras nama vadītājai Ainai Zonenbergai par ilgstošu sadarbību.

16. novembrī aktu zālē pulcējās visa skola, lai piedalītos vēstures skolotājas Līgas Sīles organizētajā erudīcijas konkursā “Latvijai – 98”. Pirmo vietu konkursā ieguva 5. klase.

Pirmsskola un sākumskola devās mācību ekskursijā uz Liepājas muzeju, lai piedalītos muzejnodarbībā “Mana Latvija”.

17. novembrī pulcējāmies skolas aktu zālē uz svinīgo līniju “Latvijai – 98”. Īpašu veltījumu Latvijai bija sagatavojuši 9. klases skolēni, sniedzot savu redzējumu par Latviju pagātnē, tagadnē un nākotnē. Paldies klases audzinātājai Vinetai Gulbei. Ar dziesmām pasākumu kuplināja skolotājas Ilzes Franko dziedošie skolēni.

Noslēgumā visi baudījām svētku kliņģeri un kakao “Baltā galdauta svētkos”. Par svētku galdu paldies mūsu virtuvei – Guntai un Rolandam Dambjiem.

Visa mēneša garumā svētku rotā skolu ietērpa skolotāja Dace Šulce ar  pulciņa “Skaistums svētkos un tradīcijās”aktīvistiem.

Dievs svētī Latviju!
Kapsēdes pamatskolas kolektīvs

22.11.2016
Māris Gulbis