Noslēguma ekskursija pie keramiķes un Kuldīgu

24. maijā VIAA un ESF projekta ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Kapsēdes pamatskolas sākumskolas skolēni devās mācību gada noslēguma ekskursijā uz Skrundas novadu, ,,Vilkos” pie mākslinieces– keramiķes Gunas Rubežas, lai iepazītos ar keramiķa profesiju, aplūkotu viņas radītos izstrādājumus un piedalītos keramikas nodarbībā.
Māksliniece mums pastāstīja par garo, grūto ceļu, kā no sakaltušas mālu kaudzes divu gadu garumā tiek pie māla, lai no tā varētu izveidot skaitos māla traukus un citus darbiņus, kurus varējām aplūkot darbnīcā. Visiem bija pārsteigums, cik lielas pūles jāiegulda māla sagatavošanā, cik lielam jābūt roku, pirkstu spēkam, lai no tā izmīcītu ārā visus vissīkākos gaisa burbulīšus, lai pagatavotais trauks apdedzināšanas laikā nesaplīstu. Skolēni ar interesi skatījās, kā uz podnieka ripas top piena krūze. Izpētīja trauku apdedzināšanas krāsni. Vislielākais prieks visiem bija, ka keramiķes vadībā paši varējām pagatavot savu māla trauciņu. Tie izdevās tik jauki un dažādi!
Pēc labi padarītā darbiņa, devāmies uz Kuldīgu, lai aplūkotu Ventas rumbu, pārietu pāri Kuldīgas akmens tiltam, izstaigātu Kuldīgas skaistākās un interesantākās vietas.

Skolotājas L.Sīle un I. Vērse
 

02.06.2019
Māris Gulbis