Mūzikas skolas iespējas

Sākot ar 2018./2019.mācību gadu, Kapsēdes pamatskolā pēc mācību stundām varēs apgūt sekojošas Grobiņas Mūzikas skolas mūzikas programmas...
Ģitāras spēli – skolotāja Zane Ēķupe,
Vokālā mūzika – skolotāja Madara Ivane,
Flautas spēle – skolotāja Laura Baltaiskalns Eglīte,
Kokles spēle – skolotāja Agita Ēķe, iespējams arī klavierspēli.
 
Tikšanās ar Mūzikas skolas pedagogiem Kapsēdes  pamatskolā, 23. augustā, plkst.17.30!

Mīļi gaidīsim skolēnus un vecākus!

Skolas administrācija.
 

21.08.2018
Māris Gulbis