Mazpulcēnu paveiktais

582. Kapsēdes mazpulks ir atjaunots no 1997. gada. Mazpulkā darbojas 12 mazpulcēni. Visi mazpulcēni katru gadu izstrādā individuālos projektus, labākie no izstrādātiem projektiem, katru gadu pārstāv Grobiņas novadu "Latvijas Mazpulku" rudens forumos.
2017. gada 21. oktobrī   Aizputes vidusskolā notika Kurzemes un Zemgales reģiona mazpulku rudens forums. Tajā pulcējās ap 170 dalībnieku no 28 mazpulkiem.

582. Kapsēdes  mazpulku pārstāvēja  Dagnija Dukatane ar projektu “Zemeņu audzēšana”, Una Tomase ar projektu “Ķirbju audzēšana, Laura Jašmonte ar projektu ”Tamborējumi” un Agnese Dukatane ar projektu “Dzimtas koks”. Vispirms mazpulcēni savu produkciju un darinājumus prezentēja Aizputes tirgū, pēc tam notika  gada laikā veikto projektu izvērtēšana, ko veica ekspertu komanda.

582. Kapsēdes mazpulka dalībniece Agnese Dukatane saņēma atzinību par projektu “Dzimtas koks”, bet viņas vecāki – ābelīti par atbalstu saviem trīs mazpulcēniem, kuri darbojas mazpulkā.
Mazpulcēni ar lielu interesi veica pētījumus par ķiploku, sarkano sipolu, kartupeļu, cūku pupu un citu kultūraugu audzēšanu, kā arī piedalījās pētījumā " Mans dzīvais dārzs".
Ar panākumiem mazpulcēni piedalās dažādos konkursos: " Šķirosim atkritumus", "Skolēni eksperimentē", u.c. Labprāt mazpulcēni iesaistās labdarības akcijās.
Par 5 gadu rezultativu darbu 3 mazpulcēniem no  582. Kapsēdes mazpulka pieškirta Goda nominācija "Augsim Latvijai".

04.12.2017
Māris Gulbis