Mazpulcēnu darbi Latvijai

Kad pēdējās krāsainās lapas aizpūš vējš un ārā kļūst arvien vēsāks, šajās vēlos pastāstīt par 582. Kapsēdes mazpulka paveikto 2018. gada vasarā. Atkal paveikts liels darbs - ir izvērtēti šā gada mazpulcēnu individuālie projekti. Aizvadītajā vasarā mazpulcēni izstrādājuši un aizstāvējuši individuālos projektus par dārzeņu ( burkānu, sīpolu, ķirbju, zirņu, tomātu) un puķu ( samteņu, kliņģerīšu, gladiolu) , kā arī aitiņu audzēšanu.

4 mazpulcēni individuālos projektus pārliecinoši prezentēja un tika izvirzīti dalībai Latvijas Mazpulku rudens forumā 26.oktobrī, Ventspilī.

Katrs forums sākas ar tirdziņu, kurā mazpulks piedalās ar savu noformētu stendu. Šajā tirdziņā mazpulcēni pārdod savu un ģimenes saražoto produkciju.

Agnese Dukatane –izstrādāja 2 projektus “Pavairosim lauka tomātus” un  projektu  “Piens un tā pārstrāde”, ar pārliecinošu prezentāciju ieguva 1. pakāpes diplomu. Una Tomase – ieguva atzinību par  projekta “No jēriņa līdz aitiņai” prezentāciju.

Atzinīgu novērtējumu ieguva arī Marta Geste par  projektu ”Tomātu šķirņu salīdzināšana” un Anna Geste par  projektu ”Ķirbju šķirņu salīdzināšana” prezentāciju.

Mīļš Paldies mazpulcēnu vecākiem, vecvecākiem, kuri palīdz vasarā mazpulcēniem realizēt projektos iecerētos darbus.

Latvijas Mazpulku forumā pateicību no Latvijas Mazpulku padomes par nesavtīgu atbalstu mazpulcēniem saņēma Baiba un Jānis Gestes.

Svinēsim valsts svētkus ar Latvijas Mazpulku vērtībām sirdī!

Mazpulka vadītāja Inese Pumpure


09.11.2018
Māris Gulbis