Mācību gads Kapsēdes pamatskolā

Nemanot atkal ir beidzies mācību gads. Skolēniem sācies brīvlaiks. Tikai devītās un divpadsmitās klases skolēni vēl kārto eksāmenus, gatavojas izlaidumam. Skolās valda trauksmaina rosība. Vairums no tiem, kuri pabeigs skolu, ir izvēlējušies savu turpmāko ceļu, gatavi jaunam dzīves posmam.
Izlaiduma klašu audzinātāji izjūt prieku un lepnumu, ka viņu skolēni no maziem, bikliem pirmklasniekiem, kļuvuši par pieaugušiem cilvēkiem. Tāpat pārņem skumjas par to, ka  šie jaunieši rudenī vairs nesēdīsies skolas solā, viņu vietas aizņems citi bērni.

Skolas ikdienas darbā ir jāieliek liela sirds mīlestība, labestība, bet jābūt arī ļoti prasīgam un neatlaidīgam savās prasībās ceļā uz mērķi.

Skola ir kā viens liels kuģis, uz kura ikdienā mieru, kārtību un atmosfēru nodrošina skolotāji.

Mācību gads ir bijis jautrs un krāsains, pavadīts  skolas un Latvijas jubilejas zīmēs. Gatavojoties skaistajām jubilejām - veidojām projekta darbus, nostiprinājām zināšanas par savu skolu un Latviju, piedalījāmies konkursos un radošās aktivitātēs. Ar mīlestību uzturam Latvijai veltīto puķu dobi, kas priecē mūs pašus un viesus. Lielākais darbs un prieks bija gatavošanās skolas salidojumam, kad satikās tagadne un pagātne. Par aktīvu atbalstu skolas jubilejas organizēšanā sakām lielu Paldies skolēniem, skolas darbiniekiem, absolventiem, Skolas padomei, īpaši, Baibai Gestei, Ievai Annai Avotiņai, Edgaram Kļaviņam.

Ir izdevies turpināt „Zelta” un „Sudraba” liecību saņēmēju prēmēšanu. Šogad Zelta liecības un naudas balvas ieguva – Paula Rolava, Elīza Rolava, Sinita Egija Matute, Emīlija Marta Skubiņa, Kristofers Vilhelms Avotiņš, Mišela Gerasimova , Ralfs Bethers, Markuss Brugevics, Una Tomase, Laura Jašmonte, Daila Vilde, Agnese Dukatane , Daniels Brugevics.

Sudraba liecību ieguvēji –Toms Kairis, Annija Dombrovska, Dominiks Vecbaštiks, Jēkabs Kuncītis, Lukass Prauliņš, Valters Baltgalvis, Alekss Beļakovs, Rūta Timbare,  Džerods Andersons, Marta Geste, Daniels Ģirts Vilemsons, Toms Valdmanis, Emija Emīlija Saule, Pēteris Zikmanis , Anna Geste, Everita Landere, Una Unda Sālava, Inese Ziediņa , Emīls Atstājs. 

Šajā mācību gadā veiksmīgi turpinājām piedalīties dažādās ārpus stundu aktivitātēs, iesaistījām skolēnus, skolotājus un vecākus. Daniels Brugevics piedalījās Latvijas Televīzijas prāta spēlē skolēniem „Gudrs, vēl gudrāks”, audzinātājas Lienes Loginas vadībā 6. klase tika līdz “Zelta zivtiņas čempionāta” finālam un ieguva labus rezultātus konkursā “Gribu būt mobils”, Toms Romānovs tika līdz 2. kārtai “Superpuika – 2018”, Karolīna Šenbrūna ieguva 3. vietu Latvijā Stena Line organizētajā zīmējumu konkursā “Dāvana māmiņai”.

Domājot par videi draudzīgu dzīvesveidu, skolēni sekoja līdzi resursu taupīšanai – elektrība, ūdens, atkritumu šķirošana, aktīvi vācām makulatūru un baterijas.

Pateicoties Grobiņas novada domei un Eiropas savienības atbalstam aktīvi iesaistījāmies dažādos projektos – guvām jaunu pieredzi, zināšanas, devāmies ekskursijās un piedalījāmies radošās un aktīvās nodarbībās.

Mūsu sporta dejotāji  skolotājas Vinetas Gulbes vadībā  izcīnīja augstus rezultātus Latvijas mēroga konkursos.

Skolotāja Vineta Nelsone lepojas ar izturīgiem un aktīviem sportistiem Rūtu Cinkmani, Lauru Jašmonti, Kristapu Briedi,  Jāni Briedi, Everitu Landeri un Tomu Valdmani.

Aktīvi un nenogurstoši darbojas mūsu orientieristi, ielu vingrotāji, iedvesmojoties no vadītājiem Jāņa Bethera un Gvido Šalma.

Aicinām apskatīt mūsu mājas lapu “kapsede.lv”.

Par sadarbību un atbalstu Paldies sakām Grobiņas novada pašvaldībai, mūsu absolventiem un sadarbības partneriem!
 
Dieva svētītu vasaru!
Kapsēdes pamatskolas direktora vietniece Skaidrīte Brugevica

10.06.2018
Māris Gulbis