Latvijas simtgadi gaidot:

Mana Latvija… Tava Latvija…Mūsu Latvija. Katram tā svēta un mīļa, kāds mīl upju un meža ielokus, kādam mīļa un tuva jūra un vilnis balts. Bet visiem tā ir brīnišķīga pērle Baltijas jūras krastā, kas visiem kopā spodrināma. Mēs šo pērli – Latviju spožu varam darīt ar savu mācību darbu, ar pozitīvu attieksmi pret saviem pienākumiem skolā un mājās. Būsim lepni un gandarīti par to, ka dzīvojam tieši- Latvijā.
  • 1.-30.novembrim kultūras namā skatāma Liepājas fotostudijas “Fotast” foto izstāde “Medze 2018”;  
  • 2.novembrī plkst.18.00 kultūras namā  Latvijas simtgades  spēlfilma “Homo Novus”. Ieeja EUR 1,00;
  • 5.- 9. novembris -  dzejas lasījumi  Kapsēdes pamatskolā “Mana Latvija”;
  • 11.novembrī plkst. 11.00 sveču iedegšana un  ziedu nolikšana pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru kapu kopiņām Eniķu un Medzes kapsētās;
  • 16.novembrī plkst.15.00 radošās darbnīcas Kapsēdes pamatskolā  “Vai pazīsti Latviju?”;
  • 16. novembrī plkst.18.00 Kapsēdes pamatskolas aktu zālē  dziedošā aktiera Viktora Ellera un Normunda Kalniņa koncertprogramma “Ar Latviju sirdī”;
  • 17.novembrī plkst.22.00 kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltīta svētku balle. Spēlē VIA “Sienāži” Ieeja EUR 5,00;
  • 18.novembrī kultūras nama amatiermākslas kolektīvi piedalās Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltītā koncertā “Es esmu Latvija” Grobiņā, promenādē.
 Mīļi gaidīsim! Dievs, svētī Latviju!

19.10.2018
Kaspars Politers