Latvijai - 98

Latvijas 98. dzimšanas dienas pasākumi Kapsēdes pamatskolā.
04.11. – 17.11. – Latvijas dzimšanas dienai veltīsim audzināšanas stundas un svinību gaisotni radīsim klasēs;

07.11. – 17.11. – rakstīsim radošos darbus veltītus Latvijai;

07.11. – 17.11. - skolēnu aplikāciju un zīmējumu izstāde ”Latvijai - 98;

07.11. – 10.11. – veidosim Latvijas kontūru, katrs skolēns līdz 10.11., ja iespējams,atnes uz skolu vienu lauka sveci (ar vāciņu);

10.11.plkst.13.05 – Mārtiņdienas gadatirgus, tirgosies pirmsskola, 1. – 6. klase, aicinājums padomāt par tirgošanās galda noformējumu ;

11.11. plkst. 17.00 – Lāpu gājiens – pirmsskolas, 1.-4. klase gājienā piedalās kopā ar vecākiem, 5. – 9. klase – kopā ar klašu audzinātājiem;

14.11.plkst. 11.05. – pirmsskola, 1. klase – ”Krāsaino smilšu spēles”,
         plkst. 12.25 - 2.,3. un 4. klase – ”Krāsaino smilšu spēles”;

16.11.plkst.10.25 - konkurss 1. – 4. klašu skolēniem – ”Latvijai – 98”;

16.11.plkst.13.00 –filmas ”Vienīgā fotogrāfija” skatīšanās; konkurss 5. – 9. klašu skolēniem ;

17.11. plkst.12.25– svinīgā līnija ” Latvijai - 98”, skolā ierasties svētku apģērbā,
          ap plkst.14.00 - svētku kliņģeris.


03.11.2016
Māris Gulbis