Lāpu gājiens

Arī šogad kapsēdnieki kopā ar Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas skolēniem turpināja savu tradīciju 11. novembrī iet lāpu gājienā par godu Lāčplēša dienai.
Skanot patriotiskai mūzikai, degot lāpām, devāmies uz Mātru baznīcu. Baznīcā klausījāmies mācītājas uzrunu un dziesmu priekšnesumu.
Ieskats galerijā!

12.11.2019
Kaspars Politers