Labo darbu nedēļa 5.k klasē

Labo darbu nedēļas ietvaros mēs, 5.k klase 11.oktobrī piedalījāmies skolas apkārtnes sakopšanā.
5.k klases audzinātāja Evita Ozola

12.10.2019
Kaspars Politers