Krāsainais rudens Kapsēdes pamatskolā

Straujiem soļiem atnācis rudens, ienesot krāsainību un raibumu dabā un skolas ikdienā. Rit mācību gada otrais mēnesis. Oktobra sākumā skolas līnijā apbalvojām centīgākos mācību darbā, kuri sasnieguši augstāko vidējo rādītāju klasē un skolā. Reitings dod iespēju skolēniem sekot personīgajai, klases un skolas mācību izaugsmei.

Eko un Mazpulku  dalībniekiem bija iespēja parādīt un pastāstīt par padarīto un plānoto Kurzemes televīzijai, kura viesojās Kapsēdes pamatskolā. Sižetu iespējams apskatīties “ liepājniekiem.lv “ raidījumā “Kā pieci pirksti”.

Mūsu čaklākie lasītāji skolotājas Airas Zikmanes vadībā iesaistās lasīšanas piedzīvojumā “Bērnu žūrija”.

Trīs skolas zēni Toms Valdmanis, Jonass Senius un Daniels Brugevics  piedalījās “Superpuiku” konkursā Rīgā.  Daniels izcīnīja iespēju piedalīties 2.kārtā, kas norisināsies 22. novembrī . Lai izturība un drosme doties uz priekšu!

7. klases meitenes Paula Tumpele, Eva Šofere un Ina Šofere piedalās konkursā “Ko es teiktu 18. Novembrī, ja es būtu valsts prezidents?” Gaidīsim rezultātus!

Jau kuro gadu Kapsēdes pamatskolas skolēni labprāt iesaistās “Labo darbu nedēļā”. Šajā mācību gadā atkal devāmies uz Ziemupes rehabilācijas centru, kur kopīgi pielikām roku vides sakārtošanas darbos. Meitenes  novāca vecos ziedus, zēni tos aizveda kopējā gružu kastē un  sanesām malku. Lai arī laika apstākļi  mūs  nelutināja, tas nemazināja bērnos darba prieku. Pēc darba paveikšanas, mūs pacienāja ar  gardiem saldumiņiem.

Mazāko klašu skolēni, “Labo darbu  nedēļas “ ietvaros,  sakopa  teritoriju pie skolas.

Lai  katrs labais darbs sagādā dubultu prieku mums pašiem un apkārtējiem!

Darot kopā, vairojas labais mums apkārt!


"Labo darbu nedēļa" - Ziemupe

21.10.2016
Māris Gulbis