Karjeras nodarbības

22. martā Kapsēdes pamatskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros viesojās karjeras konsultants Mārtiņš Geida. Karjeras izglītības speciālista vadībā 6.-7.klašu skolēni pētīja savas stiprās un vājās puses un pilnveidoja izpratni par pamatskolas izglītības nozīmi kā pamatu savas karjeras veidošanai.
Savukārt, 8.-9. klašu skolēni uzzināja, kādas spējas un prasmes ir pieprasītas darba tirgū šodien un nākotnē un pilnveidoja savas karjeras vadības prasmes izdarīt izvēles un pieņemt lēmumus.

Paldies par sadarbību Grobiņas novada karjeras konsultantei Dinai Kundziņai.

08.04.2019
Māris Gulbis