Karjeras dienas Kapsēdes pamatskolā

29.martā Kapsēdes pamatskolā notika karjeras izglītības nodarbība pēc Brajena Meina izstrādātās metodes “ Mērķu plānošana”. Karjeras nodarbība notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Skolēni, darbojoties grupā un individuāli, mācījās:
• kā plānot un sasniegt savus mērķus, izstrādājot savus tālākos rīcības soļus karjeras
veidošanā;
• dalījās pieredzē;
• uzklausīja karjeras speciālista ieteikumus savas tālākas karjeras veidošanā;
• izdarīja izvēles par savām tālākajām mācību iespējām.
Paldies Grobiņas novada karjeras speciālistei Dinai Kundziņai.

05.04.2018
Māris Gulbis