Izlaidums

Kapsēdes pamatskolā 2019. gada 15. jūnijā plkst.17.00 – svinīgais pasākums, plkst.20.00 – balle aicinātiem viesiem
Mīļi gaidīsim!

Kapsēdes pamatskolas

9. klase un audzinātāja

28.05.2019
Māris Gulbis