Ciemošanās bibliotēkā ,,Varavīksne”

20. aprīlī pirmās un otrās klases skolēni devās uz Liepājas Olimpisko centru, lai ciemotos bērnu un jauniešu bibliotēkā ,,Varavīksne”. Kāpēc jālasa? Grāmatas ir neaizstājamas, lai izaugtu gudra, zinātkāra un veiksmīga Latvijas nākamā paaudze. Bibliotēkas ir lieliskas vietas, kas iedvesmo lasīt un palīdz izaugt grāmatu draugiem.
Bibliotēkas ir ierīkotas modernas, tās dzīvo līdzi laikam. Mēs svērām un mērījām grāmatas. Noskaidrojām bibliotēkas smagāko un garāko grāmatu, kā arī iepazināmies ar mazāko un īsāko bibliotēkas grāmatu ,,Angļu valodas vārdnīcu”.

Bibliotēkā, bērnu un jauniešu nodaļā, iepazināmies ar žurnālu, enciklopēdiju, jauniešu iecienītāko un jaunāko grāmatu  daudzveidību. Ielūkojāmies žurnālos ,,Zīlīte”, ,,Avene”, ,,Spicīte” gan iepazināmies ar latviešu un ārzemju literatūru, dzejoļu krājumiem bērniem. Bibliotēkas darbinieces mūs iesaistīja ,, Burtu spēlē”-no dotiem burtiņiem grupai bija jāizveido vārdi ,,bibliotēka” un ,,varavīksne”.

Par piemiņu katrs saņēmām grāmatzīmi, kura mājās jāizkrāso. Dāvānā katra klase saņēma grāmatiņas un gudrības pūcīti.

Vasarā atceries lasīt grāmatas, iegriezies Medzes pagasta vai LOC bērnu un jauniešu bibliotēkā ,,Varavīksne”.
21.04.2018. Skolotāja Inga

24.04.2018
Māris Gulbis