Atskats uz Ziemassvētku pasākumiem

Ziemassvētku gaidās, Kapsēdes pamatskolas skolnieki piedalījās labdarības akcijā dzīvnieku biedrībai Liberta. Paldies skolniekiem un vecākiem par atbalstu. Kopā ar mājturības skolotāju Intu Kairi cepām piparkūkas, ar kurām cienājām skolas viesus Ziemassvētku pasākumā. 
Katru gadu, gaidot Ziemassvētkus, gatavojamies lielajam Ziemassvētku pasākumam. Šajā mācību gadā katra klase izvēlējās vienu gada mēnesi, ko centās attēlot ar dziesmām, dejām, teātra izrādēm. Pasākums, tāpat kā gads, izvērtās raibs un krāsains. Redzot smaidus un prieku vecāku acīs, bērni jutās gandarīti par padarīto darbu. Pasākumu kuplināja mūsu sporta deju lietpratēji. Paldies visiem skolotājiem, klašu audzinātājiem, vecākiem un skolniekiem par padarīto mācību gada 1. semestrī. Svētkos ar mums kopā bija Grobiņas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Genādijs Jefimovs. 
Arī šajā semestrī  par sekmēm un uzvedību čaklākie bērni saņēma Zelta, Sudraba liecības un Pateicības. 

12.01.2018
Māris Gulbis