582. Kapsēdes mazpulka aktivitātes

Biedrības “Latvijas Mazpulki” Kurzemes – Zemgales mazpulku projektu forums “Zaļākai uzņēmējdarbībai laukos”  notika 25.oktobrī Valdemārpils vidusskolā un Talsos.

Gatavojoties forumam, mazpulcēni gatavoja prezentācijas par vasarā realizētajiem projektiem. Izvērtējot paveikto, uz forumu prezentēt projektus devās: Una Tomase – projekts “No pīlēna līdz pīlei”, Marta Geste-projekts “No cālīša līdz broileram”, Ksenija Kalvāne – projekts “Paprika”, Agnese Dukatane – projekts “Cūkgaļa un tās pārstrāde” un Anna Geste veica pētījumu “Iepazīsim soju”.
Rezultātā mazpulcēni par savu veikumu tika apbalvoti ar 1. un 2. pakāpes sertifikātiem.
Mīļš paldies mazpulcēnu vecākiem, kuri atbalstīja un palīdzēja mazpulcēniem projektu izstrādē.
Mazpulka vadītāja Inese Pumpure
 

01.11.2019
Kaspars Politers