Sports

img
Vineta Nelsone

Skolā darbojas 2 sporta pulciņi. 2.-4.klasei un 5.-9.klasei.

Galvenais mērķis ir

  • Bērnu veselības nostiprināšana.
  • Radīt interesi par sportu.
  • Fiziskās sagatavotības paaugstināšana.
  • Harmoniskas personības veidošana.
  • Radīt iespēju katram bērnam lietderīgi, saturīgi izmantot brīvo laiku.
  • Radīt izpratni un paliekošu interesi par regulārām fiziskām aktivitātēm.

Labākajiem rast iespēju piedalīties novada un starpnovadu sacensībās.
Skola piedalās mācību gada laikā 6 sacensībās ārpus skolas, kā arī skolas vieglatlētikas sacensībās 2 reizes gadā, rudens un ziemas Olimpiskajās dienās. 1.-4. klašu stafešu dienā.

Skolēni labprāt izvērtē spējas ar citām skolām, gūst jaunus draugus, emocijas.

Jaunumi

Jaunākās galerijas