Mazpulki

img
Inese Pumpure

Galvenais mērķis - Mazpulku dalībniekiem iemācīt saprast, ka strādājot lauksaimniecībā un mājsaimniecībā, audzējot dažādus augus un dzīvniekus, vērojot to attīstību, redzot savus sasniegumus un materiālos ieguvumus, cilvēks aug, attīstās un izveidojas stiprs miesā un garā.

Četru Mazpulku lapu nozīmē:

  • PRĀTU - kas ziedojams skaidrām domām;
  • SIRDI- ko dalībnieks ziedo taisnībai un kvēlākai sajūsmai;
  • ROKAS- lai darītu labākus darbus;
  • VESELĪBU- kas ir cilvēka dārgākā manta, ko mazpulka dalībnieks sargā, lai varētu labāk un ilgāk kalpot savai Tēvzemei- Latvijai.

Darbojoties Mazpulku pulciņā, skolēni iemācās daudz praktisku lietu, piedalās projektos, audzē garšīgus, veselīgus  dārzeņus un iegūst jaunus draugus.

Jaunumi

Jaunākās galerijas