Ekoskola

img
Liene Logina

Esam 182 skolu skaitā, kas ieguvušas ekoskolas statusu Ekoskolu programma pasaules vides izglītības modelis.
Tā ir programma, kas veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido personisko attieksmi un iesaista apkārtējo sabiedrību.

Ekoskolas pulciņā tev ir iespēja:

  • padarīt vides jautājumus par daļu no skolas ikdienas dzīves,
  • veidot pasākumus citiem skolēniem,
  • mācīties sadarboties,
  • draudzēties ar citām ekoskolām,
  • celt skolas popularitāti,
  • taupīt resursus, ekonomējot skolas finanšu līdzekļus.

Gada sākumā jāapstiprina jaunā Ekopadome un jāizveido darbības plāns.
Svarīgi fotografēt un aprakstīt notikušo.

Jaunumi

Jaunākās galerijas