Dejas

img
Vineta Gulbe

Kapsēdes pamatskola ir viena no nedaudzajām Latvijas skolām, kurā tiek īstenota mācību priekšmeta programma deju pamatos 1.- 9. klasei. 
2013. gadā skolā tika izstrādāts un Izglītības ministrijā apstiprināts pamatizglītības standarts un mācību priekšmeta programma Deju pamatos. No 2013. gada 1. septembra skolēniem ir dota iespēja reizi nedēļā apgūt sarīkojumu, balles un sporta deju pamatus ar mērķi- veidot līdzsvarotu, radošu, daudzpusīgu, individuāli un sociāli aktīvu personību, izpaužoties skaņu un kustību pasaulē.

Mācību priekšmeta ,,Deju pamati” uzdevums ir radīt izglītojamam iespēju:
  • apgūt zināšanas un prasmes sarīkojumu un citu deju mākslā atbilstoši izglītojamā spējām, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību;
  • demonstrēt prasmi izvēlēties un izmantot dažādu mākslu izteiksmes pamatelementus, attīstot savu radošo ideju;
  • sekmēt izpratni par tikumiskajās vērtībās un morāles normās balstītas saskarsmes  un  sadarbības prasmēm;
  • dot ieguldījumu savas skolas, pagasta, novada mākslas aktivitātēs un kultūras dzīvē.

Deju pamatu stundās apgūtās prasmes, deju soļus, tehniku, ritmu un savstarpējo attiecību kultūru skolēni  vairākas reizes gadā demonstrē skolas pasākumos, deju skatēs, festivālos un konkursos. Kapsēdes skolas dejotāji regulāri piedalās sacensībās Liepājā, deju konkursos Aizputē, Vilcē, Staļģenē, Brocēnos un Vārmē.

Arī paši reizi gadā uzņemam ciemiņus deju festivālā “Kapsēdes pavasaris”, kuru organizējam martā. 

Deju sacensībās – festivālā “Kapsēdes pavasaris – 2016” savu dejotprasmi visas dienas garumā demonstrēja 184 dejotāju pāri no 17 kolektīviem, kuri ceļu uz Kapsēdi mērojuši no Madonas, Rīgas, Vilces, Kandavas, Saldus, Kuldīgas, Talsiem, Aizputes un Liepājas. Mājiniekus – Kapsēdes pamatskolas deju klubu “Akcents” ar labiem panākumiem pārstāvēja 30 dejotāju pāri. Pasākumu vēroja apmēram 200 skatītāji.

Reizi nedēļā Kapsēdes skolas zālē uz deju grīdas pulcējas arī pieaugušie dejot gribētāji, kuri apgūst balles dejas: lēno valsi, tango, fokstrotu, Vīnes valsi, sambu, rumbu, ča- ča- ča, hāstlu, džaivu, kā arī atsevišķas kantrī pāru dejas.

Jaunumi

Jaunākās galerijas